CRM PROCESSEN

“Het goed definiëren van de CRM processen is van belang voor de implementatie en geeft vele mogelijkheden voor verhoging van efficiency en gebruikersadoptie.”

CRM Processen als rode draad

U wilt uw bestaande CRM implementatie nieuw leven inblazen, of u wilt een nieuwe CRM implementatie realiseren. In beide gevallen is het uiteindelijke doel waarschijnlijk zodat u met de ondersteuning van uw CRM domein uw bedrijfs- en/of afdelingsdoelstellingen kunt behalen. Om dan het beste uit uw CRM implementatie te halen, heeft u een gedegen beschrijving van de onderliggende processen in uw organisatie nodig. Zodat deze ook echt ondersteund worden door uw CRM software en een zo groot mogelijk deel van voor de gebruikers geautomatiseerd kunnen worden.

En dat is niet het enige: u wilt uw CRM processen ook bestuurbaar maken. Zodat u op het juiste moment besluiten kunt nemen, of zodat uw medewerkers in staat zijn de juiste beslissingen te nemen. Om de gewenste stuurinformatie, rapportages of een compleet 360 graden klantbeeld te krijgen moeten de CRM processen duidelijk vastgesteld en ingericht zijn. En dat betekent dat u ervoor moet zorgen dat deze CRM processen goed beschreven zijn. Anders is het voor uw CRM software leverancier niet mogelijk om de juiste inrichting te realiseren.

Belangrijke aandachtspunten

Omdat het in de tegenwoordige CRM implementaties steeds meer over procesondersteuning en minder over het invoeren van informatie gaat, is het van belang om de manier waarop de processen georganiseerd zijn, goed te beschrijven. Het is anders namelijk niet mogelijk om het proces of delen van het proces te automatiseren. En dat is wat u wilt: alle herhalende activiteiten van een trigger voorzien zodat u geholpen wordt om op het juiste moment activiteiten uit te voeren en conclusies op basis van de database zoveel mogelijk te automatiseren.

Ook bij het toepassen van een scrum methodiek in uw CRM project is het van belang om de procesbeschrijvingen van kwalitatieve aard te laten zijn. Immers, alles wat geautomatiseerd wordt, moet wel kloppen om geen chaos te veroorzaken. In veel gevallen is het ook een goed moment om op ingeslepen processen nog eens frisse blik te werpen en daarmee de efficiency en de effectiviteit van het proces te verbeteren.

Vraag een voorbeeld CRM procesbeschrijving aan

Wat u kunt verwachten van dit voorbeeld procesbeschrijving

  • Inzicht in handige opzet
  • Scope van het proces
  • Bedrijfsregels
  • Activiteiten met input-output
  • Aandacht voor RASCI
  • Risico’s en maatregelen
  • Procesresultaat

Voordelen voor uw procesbeschrijving

In de praktijk blijkt het regelmatig moeilijk te zijn om intern iemand te vinden die met een objectieve blik naar de klantprocessen kijkt. Die in staat is om ‘lastige’ vragen te stellen waarom bepaalde zaken zo zijn zoals ze zijn. Iemand die daarnaast in staat is om de procesbeschrijvingen op een gestructureerde wijze te realiseren, zodat deze vertaald kunnen worden naar de daadwerkelijke implementatie keuzes in uw CRM software. Zo iemand vindt u bij CRM excellence. Experts met meer dan 25 jaar ervaring in CRM processen en CRM projecten die uw klantprocessen en uw communicatiekanalen begrijpen.

Bekijk meer thema's over CRM implementatie:

CRM projectmanagement

Een ervaren projectmanager, die verstand heeft van CRM én het project managen.

CRM infrastructuur

Een passende IT infrastructuur bij de implementatie van uw CRM is een randvoorwaarde voor het succes van de implementatie.

CRM gebruikers adoptie

Het succes van de CRM implementatie hangt af van de gebruikersadoptie.

Wilt u ook een zeer ervaren CRM expert inzetten om uw CRM processen op een kwalitatieve manier te beschrijven als basis voor uw succesvolle CRM project?

Ja dat wil ik