Procesbeschrijving

Voorbeeld CRM procesbeschrijving

Hier kunt u een voorbeeld downloaden van een procesbeschrijving dat we gebruiken om de processen bij onze klanten gestructureerd weer te geven. Dit kunt u als input gebruiken als inspiratie om uw eigen processen vast te stellen.

Hierbij ziet u met name:

  • Welke input en output van toepassing zijn
  • Verantwoordelijkheid van de betrokkenen
  • Eventuele verbanden/afhankelijkheden tussen processtappen
  • Randvoorwaarden / wensen

Download