CRM INFRASTRUCTUUR

“In een CRM project zijn vaak koppelingen, importbestanden, e-mailintegraties en marketing vraagstukken aan de orde. Het is fijn om dan van de best practices te kunnen leren.”

CRM Infrastructuur

De CRM infrastructuur richt zich op de samenhang van het totaal aan softwareproducten binnen het CRM domein die de organisatie en de onderliggende CRM processen ondersteunen. Het gaat hierbij dus om de samenhang tussen en de ondersteuning van de CRM processen, de functionaliteit die de CRM software biedt, grenzende applicaties die zich in het CRM domein bevinden om het 360 graden klantbeeld te vullen en om de technische infrastructuur die dit mogelijk maakt. Het maken van keuzes binnen de CRM architectuur is dan ook een uitdagend onderdeel van uw CRM project.

Een passende CRM infrastructuur met de diverse technische randvoorwaarden is essentieel voor het succesvol zijn van uw CRM investering, ook op lange termijn. Het huidige CRM speelveld is bijzonder uitgebreid en raakt diverse vakgebieden binnen een organisatie. Dit varieert meestal tussen websites en webshops, back office systemen, kantoorautomatisering, social kanalen en een onderliggend datawarehouse. Waarbij CRM vaak een centrale rol heeft in het opbouwen van het 360 graden klantbeeld en in het ondersteunen van de onderliggende CRM processen.

In kaart brengen van de infrasctructuur

Bij het opstellen van de ICT infrastructuur en de benodigde CRM technische randvoorwaarden zijn beheermogelijkheden, benodigde flexibiliteit en integratievraagstukken tegenwoordig van groot belang. Er speelt altijd een afweging tussen het gemak van de gebruiker en de mogelijkheden van de organisatie. Denk hierbij zowel aan het kostenaspect als aan de mogelijkheden van de beheerorganisatie. Dan hebben we het nog niet over de beschikbaarheid en het samenspel van versies en de noodzaak tot upgraden om de juiste versies beschikbaar te krijgen.

Dit veelomvattende speelveld maakt het noodzakelijk om objectieve keuzes te maken omtrent de businessarchitectuur (de inrichting van de bedrijfsprocessen en hun onderling relaties), de applicatiearchitectuur (de concrete applicaties en hun onderlinge relaties) en de technische architectuur (hardware en netwerken). Hiermee worden samenhang, flexibiliteit, integratie, standaardisatie, risicobeheersing en kostenbeheersing in kaart gebracht.

Vraag het whitepaper aan: tal van redenen waarom CRM bij u wél slaagt

Wat kunt u verwachten in het whitepaper:

  • Aanscherpen van de CRM doelstellingen
  • Uitwerken en/of aanscherpen van de CRM processen
  • ICT infrastructurele keuzes
  • Het CRM selectieproces
  • Contractonderhandeling
  • Opzet van de CRM beheerorganisatie
  • Train de trainer principe
  • CRM executive/CRM officer

Voordelen van een ervaren CRM expert

Het inzetten van een ervaren expert van CRM excellence ter ondersteuning van de keuzes die u in uw CRM architectuur maakt, zorgt voor een gedegen basis om voor een langere periode uw CRM domein te realiseren. U wilt immers niet vlak na het afronden van uw CRM project tot de conclusie komen dat u het beheer van uw domein niet kunt realiseren, of dat u de data integriteit niet kunt borgen vanwege een niet opgemerkte integratie problematiek. De expert van CRM excellence zorgt vooraf voor duidelijkheid!

Bekijk meer thema's over CRM implementatie:

CRM projectmanagement

Een ervaren projectmanager, die verstand heeft van CRM én het project managen.

CRM processen

Het vertalen van CRM processen naar de CRM inrichting is een belangrijk aspect van de implementatie.

CRM gebruikers adoptie

Het succes van de CRM implementatie hangt af van de gebruikersadoptie.

Wilt u ook een zeer ervaren CRM infrastructuur expert inzetten in uw CRM project zodat u zeker weet dat uw ICT architectuur kan voldoen aan de eisen die uw CRM domein nu en in de toekomst stelt?

Ja dat wil ik