CRM BLAUWDRUK

“De CRM Blauwdruk maakt duidelijk wat de leveranciers moeten bieden om een succesvolle CRM implementatie te realiseren.”

CRM Blauwdruk als basis

U wilt een selectie van een CRM applicatie doen, zodat uw dagelijkse processen en uw behoefte aan inzicht en sturing worden ondersteund. Waarbij u inzicht krijgt in de verandering die de CRM implementatie in uw organisatie teweeg zal brengen. De nieuwe CRM applicatie moet de werkwijze in de organisatie zo goed mogelijk ondersteunen. Deze investering doet u natuurlijk niet alleen voor de korte termijn. Het rendement van een investering in CRM zit voor 20% op het vlak van de korte termijn efficiency en voor 80% op het vlak van de (middel)lange continuïteit. Daarom is het van belang om het selectietraject zo goed mogelijk vorm te geven.

Wij doen dat op basis van een CRM Blauwdruk, die specifiek voor uw organisatie wordt opgesteld. Hierin wordt de werkwijze van de organisatie die door de CRM applicatie ondersteund moet worden, gedetailleerd uitgewerkt, met specifieke aandacht voor de key requirements. Deze zijn bepalend voor uw onderscheidend vermogen. De blauwdruk legt de basis voor de organisatorische keuzes, de inrichting en de gebruikersadoptie die in de implementatie fase van toepassing zijn en waar door de CRM pakketselectie de juiste leverancier duidelijk moet worden. Immers, alle CRM oplossingen bieden hun eigen ondersteuning voor de klantprocessen, maar werkt dit ook voor uw organisatie?

De onderdelen

Het opstellen van de CRM Blauwdruk dwingt een organisatie om keuzes te maken hoe er in de toekomst gewerkt wordt, welke informatie beschikbaar moet zijn en via welke kanalen deze informatie beschikbaar komt. Natuurlijk ook aan welke eisen de rapportages die gegeneerd worden moeten voldoen. Immers, CRM gaat niet over het invullen van gegevens in een systeem, CRM heeft betrekking op strategische keuzes hoe er met markten en klanten gewerkt wordt. Daarnaast beschrijft de CRM blauwdruk eventuele aandachtspunten die van belang zijn voor de technische keuzes en voor de samenwerking met de leverancier.

Vraag voorbeeld CRM Blauwdruk aan

In de CRM Blauwdruk worden o.a. de volgende onderdelen beschreven:

  • CRM strategie
  • te bereiken doelen met CRM
  • de CRM processen
  • de relevante datastromen
  • de technische vereisten
  • de functionele vereisten
  • wensen ten aanzien van beheer

De voordelen

Het werken met een CRM Blauwdruk biedt verschillende voordelen. Uiteraard wordt hiermee het selectieproces gestructureerd en professioneel uitgevoerd. Daarnaast worden de strategische keuzes van de organisatie vertaald naar het CRM domein, zodat iedereen begrijpt wat het doel van de investering in CRM is en wat dit voor de organisatie en medewerkers betekent. Ook vormt de CRM Blauwdruk de basis voor het implementatiedocument en het projectplan, omdat hierin de uitdagingen en aandachtspunten ten aanzien van de functionele en organisatorische implementatie al helder zijn beschreven.

Bekijk meer thema's over CRM pakketselectie:

CRM cases

De potentiële leveranciers laten, met de CRM cases, precies zien wat voor u belangrijk is.

CRM demo

We selecteren, op basis van de CRM blauwdruk, de beste potentiële leveranciers voor u.

CRM business case

Een gedegen onderbouwing voor de CRM investering, mét inzicht in de investering.

Wilt u ook een CRM selectietraject doen waarbij u zeker weet dat de gekozen CRM software uw organisatie de komende jaren optimaal ondersteunt?

Ja dat wil ik