CRM BUSINESS CASE

“De CRM Business case geeft inzicht in de uitgangspunten en doelen zodat de investering en de beoogde resultaten gekwantificeerd kunnen worden.”

CRM business case

Een CRM business case staat vaak aan de basis van een investering in CRM en dient om de investering te onderbouwen. Een business case maken ter onderbouwing van de CRM investering kan lastig zijn, omdat hiermee veel processen en organisatie onderdelen geraakt worden. In de CRM business case wordt zowel de kostenkant als de opbrengsten kant weergegeven. Een andere factor die moeilijk te vertalen is naar concrete opbrengsten of kosten ligt op het kwalitatieve vlak. Denk hierbij aan medewerkerstevredenheid, verlichting van de werkdruk en klanttevredenheid.

Als u een CRM business case wilt schrijven, is het verstandig op een zorgvuldige wijze de te verwachten kosten af te zetten tegen de beoogde baten. Bij deze aanpak komen de voordelen van de toekomstige werkwijze naar voren. Wanneer dit niet gedaan wordt, kan er geen goede inschatting worden gemaakt over de haalbaarheid, complexiteit en doorlooptijd van het beoogde CRM project. Naast de analyse en uitwerking van de CRM business case moet er ook aandacht worden besteed aan de communicatie van de resultaten en de input van deze resultaten aan de CRM blauwdruk.

De onderdelen van een business case

Om een goede opzet van een business case te maken, is het van belang om eerst het te behalen doel vast te stellen. Met andere woorden: waarom zou uw organisatie willen investeren in CRM? De aanleiding, de kosten- en batenanalyse, de onderbouwing van de investeringsbeslissing en eventuele risico’s moeten onderdeel zij van de CRM business case. Deze onderdelen kunnen dan bij de belangrijke mijlpalen in het CRM project gecheckt worden met de actuele situatie.

Vraag hier voorbeeld business case aan (Excel)

Onderdelen die in de opzet van een CRM business case aan de orde kunnen komen zijn o.a.:

  • Benodigde tijd
  • Te besparen tijd
  • Conversie percentages
  • Omzet
  • Aantallen
  • Gemiddelden
  • Risico’s en fouten

De voordelen

Het opstellen van een business case zorgt ervoor dat u inzicht krijgt in de haalbaarheid van de investering en de resultaten die met uw CRM implementatie bereikt kunnen worden. Zowel op kwalitatief als op kwantitatief vlak. Deze kunt u naast de beoogde doelen leggen, zodat duidelijk wordt in hoeverre de investering in CRM de gewenste resultaten oplevert. Daarnaast biedt de CRM business case inzichten in de focus die de CRM implementatie zou moeten hebben. Een belangrijke tip hierbij: stel ook vast wat er zou gebeuren indien u géén investering in CRM zou gaan doen!

Bekijk meer thema's over CRM pakketselectie:

CRM blauwdruk

De basis voor de keuze wordt gelegd, de inrichting én de gebruikersadoptie.

CRM cases

De potentiële leveranciers laten, met de CRM cases, precies zien wat voor u belangrijk is.

CRM demo

We selecteren, op basis van de CRM blauwdruk, de potentiële leveranciers voor u.

Wilt u ook zeker weten dat u de beoordeling van de CRM leveranciers op een kwalitatieve en eenduidige manier uitvoert?

Ja dat wil ik