CRM CASES

“De CRM cases maken bewijsvoering en vergelijking van leveranciers mogelijk op de punten die voor uw organisatie belangrijk zijn.”

CRM cases voor de passende CRM demo

U wilt in uw CRM selectie graag zien hoe de verschillende CRM applicaties uw wensen kunnen ondersteunen. En dan vooral vanuit het perspectief van uw organisatie en minder de toeters en bellen die de leveranciers graag laten zien. Want leveranciers zijn getraind om de mooie dingen in de applicatie te tonen, en de punten die net iets minder lijken te passen, te vermijden. Met als gevolg dat de aanwezigen zelf de vertaalslag moeten maken of de getoonde functionaliteit bij de eigen organisatie ook goed zou werken.

Het eindresultaat van een dergelijke aanpak is vaak helaas dat de gekozen software achteraf minder blijkt te passen en dat er een gevoel van teleurstelling is ten opzichte van het enthousiasme tijdens de presentatie. Dit kan voorkomen worden door zelf aan het roer te staan en vooraf te beschrijven wat u tijdens de presentaties wilt zien. Deze beschrijving geeft dan een aantal voorbeelden uit de dagelijkse praktijk weer waar u de knelpunten met de CRM software verwacht. Want u gelooft natuurlijk ook wel dat de CRM software adressen kan vastleggen.

CRM cases op basis van de CRM Blauwdruk

Een goede aanpak om te voorkomen dat er een verkeerde keuze wordt gemaakt, is door het zelf opstellen van gerichte cases. Deze geven goed weer welke werkwijze ondersteund moet worden, welke output noodzakelijk is en welke randvoorwaarden, autorisaties en workflows van toepassing zijn in de dagelijkse praktijk. Ze worden als toevoeging aan de CRM blauwdruk opgesteld en worden als leidraad gebruikt voor de presentaties van de leveranciers. Meestal stellen we 3 – 4 cases op die de belangrijkste en/of lastigste processen in de organisatie ondersteunen. Zodat u een presentatie krijgt die echt uw toekomstige werkwijze met CRM laat zien.

Vraag hier een voorbeeld CRM case aan

Onderdelen die in een goede CRM case aan de orde komen zijn:

  • Doel van het proces
  • Procesbeschrijving
  • Processtappen
  • Actoren
  • Pre- & postcondities
  • Triggers
  • Eigenaarschap

Voordelen

Het werken met een CRM cases zorgt ervoor dat u zelf de keuze heeft wat de leveranciers laten zien. Uiteraard die punten, waar u veel waarde aan hecht als het gaat om de ondersteuning van de klantprocessen of de punten waar u in een eerdere implementatie tegenaan bent gelopen. Het geeft u tevens de mogelijkheid om de beoordeling van de leveranciers op gestructureerde wijze te organiseren. Want als het goed is, laten alle leveranciers die hun software komen presenteren, dezelfde onderdelen zien en geven antwoord op dezelfde, voor u belangrijke vragen.

Bekijk meer thema's over CRM pakketselectie:

CRM blauwdruk

De basis voor de keuze wordt gelegd, de inrichting én de gebruikersadoptie.

CRM demo

We selecteren, op basis van de CRM blauwdruk, de potentiële leveranciers.

CRM business case

Een gedegen onderbouwing voor de CRM investering, mét inzicht in de investering.

Wilt u ook een CRM selectietraject doen waarin uw eigen werkwijze centraal staat bij de presentaties?

Ja dat wil ik