Voorbeeld CRM cases

Voorbeeld CRM case

Hier kunt u een voorbeeld downloaden van een CRM case zoals wij deze gebruiken in onze selectie-trajecten. Op deze wijze wordt duidelijk hoe de software past bij de vraag. Dit kunt u als input gebruiken om uw eigen CRM Cases vorm te geven.

Hierbij ziet u met name:

  • De wijze waarop we onze cases beschrijven
  • Detailuitwerking van het proces
  • Wie erbij betrokken is
  • Eventuele meetbaarheid

Download