CRM DEMO

“De gestructureerde CRM demo zorgt voor een goed inzicht in de mogelijkheden en een goede beoordelingsmethodiek voor een objectief eindresultaat.”

CRM Demo voor een goede CRM selectie

Het is in veel gevallen een belangrijk onderdeel van het CRM selectieproces. Natuurlijk bieden de huidige CRM applicaties veel mogelijkheden, maar hoe passen deze bij uw wensen? En hoe is de interactie met de leverancier? Wat verwacht u van de samenwerking tijdens de CRM implementatie en voldoet de CRM software ook aan de technische randvoorwaarden? Deze en andere vragen komen bij een CRM demo aan de orde.

Natuurlijk kunt u niet alle leveranciers die CRM software aanbieden, vragen om een demo te geven. In Nederland zijn er meer dan 100 CRM, of soortgelijke, applicaties. Dus moet er pre-selectie worden gemaakt. De meeste selectietrajecten hebben een shortlist van 3-4 leveranciers. Het is ook mogelijk om op basis van de goede voorbereiding met de CRM Blauwdruk en de CRM cases alvast een voorkeursleverancier te kiezen die de bewijsvoering gaat doen tijdens de CRM demo. Een minder gebruikelijk alternatief is om een longlist te maken van 5 of meer leveranciers.

Beoordeling aan de hand van een formulier

Hoe wilt u de verschillende demo’s beoordelen? Natuurlijk op basis van inzicht in of de CRM software uw processen ook goed ondersteunt. Deze processen zijn beschreven in de CRM blauwdruken, uitgewerkt in de cases. Maar ook op basis van technische aspecten en op basis van zachtere factoren zoals de samenwerking en ondersteuning die u van de leverancier verwacht. Welke bewijsvoering u ook nodig heeft, het is verstandig om de beoordeling op een gestructureerde wijze in te richten. Zodat u ook intern kunt onderbouwen waarom een bepaalde leverancier uw voorkeur heeft.

Vraag hier een voorbeeld beoordelingsformulier aan

Onderdelen die in de beoordeling van de CRM presentaties aan de orde kunnen komen zijn:

  • Continuïteit van de leverancier
  • Beoordeling van de cases
  • Feedback op de CRM Blauwdruk
  • Kwaliteit van de implementatiemethodiek
  • Referenties
  • Ervaring bij soortgelijke cases/ bedrijven
  • Technische mogelijkheden
  • Onderhoud en beheer

Voordelen CRM beoordelingsformulier

Het werken met een CRM beoordelingsformulier om de verschillende leveranciers met elkaar te vergelijken, scheelt veel tijd en borgt de kwaliteit van de beoordeling. Door een goede uitleg over het gebruik van het beoordelingsformulier weten uw collega’s waar ze op moeten letten in de demo en weet u zeker dat de beoordeling eenduidig gebeurt. Het is namelijk erg lastig om een eindresultaat vast te stellen waarbij de ene beoordelaar aangeeft: ‘gezien’, de volgende ‘goed’ en de derde een inhoudelijke mening geeft.

Bekijk meer thema's over CRM pakketselectie:

CRM blauwdruk

De basis voor de keuze wordt gelegd, de inrichting én de gebruikersadoptie.

CRM cases

De potentiële leveranciers laten, met de CRM cases, precies zien wat voor u belangrijk is.

CRM business case

Een gedegen onderbouwing voor de CRM investering, mét inzicht in de investering.

Wilt u ook zeker weten dat u de beoordeling van de CRM leveranciers op een kwalitatieve en eenduidige manier uitvoert?

Ja dat wil ik