Famostar

CRM excellence heeft de nieuwe processen en de rapportage behoefte geïnventariseerd en vertaald naar de nieuwe inrichting van het bestaande CRM systeem. Dit is ook gerealiseerd en het advies voor het opschonen van de database is gevolgd om op die manier een goede marketing database te realiseren.

Famostar noodverlichting is een Nederlandse fabrikant van noodverlichting met een eigen fabriek in Velp. Dit bedrijf bestaat reeds meer dan 60 jaar en levert een Europees A-merk. Innovatie en kennis staan hoog in het vaandel, waarbij met een eigen R&D-afdeling duurzame en energiezuinige oplossingen voor de klant worden ontwikkeld en geleverd. Famostar richt zich hierbij op diverse branches waaronder kantoor, zorg en onderwijs.

Opdracht

Hoe CRM excellence Famostar heeft geholpen het bestaande CRM systeem opnieuw in te richten op basis van de visie, om de onderliggende organisatorische wijzigingen optimaal te ondersteunen.

Project focus

CRM implementatie, CRM processen, 360 graden klantbeeld, CRM & Marketing

De vraag van Famostar

Om alle branches op een klantgerichte en ook efficiënte manier van dienst te kunnen zijn, heeft Famostar enkele jaren geleden een nieuw CRM-systeem geïmplementeerd. Na een paar jaar gebruik gemaakt te hebben van dit systeem vond Famostar het noodzakelijk haar aanpak, beleid en visie nog eens onder de loep te nemen en af te zetten tegen de huidige implementatie van het CRM-systeem.

Temeer omdat er organisatorische wijzigingen hadden plaatsgevonden. Op basis van deze analyse is er een verbetervoorstel gedaan om de aansluiting met de huidige werkwijze te bereiken.

Patrick Arends, Manager Commerciële Binnendienst bij Famostar, geeft als reden om nu juist een herimplementatie van CRM te doen: Door de veranderde strategie als het gaat om marktbewerking was het noodzakelijk de inrichting van het huidige CRM-systeem te evalueren en aan te passen aan de actuele situatie.

Onze aanpak

Om te komen tot een herinrichting van het CRM-systeem was de opdracht aan CRM excellence als volgt:

• Inventariseer de vernieuwde werkwijze
en daarbij behorende wensen als het gaat om rapportages en pas de inrichting van het CRM-systeem daarop aan
• Geef advies over hoe een zo eenvoudig mogelijke inrichting kan worden bereikt en draag daarbij zoveel als mogelijk kennis over aan de Famostar organisatie
• Geef advies over het opschonen van de data

Om bovenstaande punten te realiseren hebben we meerdere werksessies gehad. Daarin hebben we vooral gezamenlijk met functioneel beheer en gebruikers het systeem ingericht passend bij de huidige inzichten en vernieuwde werkwijze van Famostar.

Ook is er meerdere keren gespard met de Manager Marketing & Sales van Famostar over de vernieuwde marktaanpak en werkwijze van de verkooporganisatie. Dit heeft inzicht gegeven in de bijbehorende rapportage-eisen, zodat hiermee rekening kon worden gehouden in de inrichting. Ook de ontwikkelingen op marketinggebied, zoals nieuwsbrieven, leads en sociale media zijn meegenomen in de inrichting. Daarnaast is er op basis van ons advies gekozen om de verouderde data apart te zetten, zodat deze data niet meer afleidt van de actuele set waar Famostar zich op wil richten.

Het resultaat

Het resultaat van de hierboven benoemde aanpak is een toekomstgerichte inrichting van het CRM-systeem. Niet alleen voor de verkooporganisatie, maar ook voor Service en Marketing. Hierbij is sterk gefocust op het verminderen van de complexiteit van de inrichting en is het systeem voor de gebruikers eenvoudiger geworden in gebruik. Focus op actuele data helpt om sneller in beeld te krijgen welke activiteiten er moeten worden ontplooid.

“Excellence heeft Famostar geholpen het commerciële proces op een pragmatische wijze te vertalen naar de mogelijkheden van CRM. Het resultaat is een CRM-applicatie die helemaal afgestemd is op de fase waarin de organisatie zich inmiddels bevindt, rekening houdend met de toekomst.”

P. ArendsManager commerciële binnendienst Famostar

Wilt u ook een project uitbesteden?

Neem contact op