Stadkamer

Hoe een fusie de professionele keuze voor een CRM systeem noodzakelijk maakt

logo stadkamerStadkamer is een nieuwe organisatie die is ontstaan uit drie instellingen: De Bibliotheek Zwolle, het kunstencentrum Muzerie en Kunst&Zo. Het is een innovatieve plek in Zwolle waar iedereen terecht kan voor het opdoen en delen van kennis, het ontmoeten van anderen en het beleven van cultuur. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om te lezen en te lenen, koffie te drinken of te studeren en te werken. Verleiden, verbinden en vernieuwen staan dan ook centraal in Stadkamer. De verschillende functies van Stadkamer hebben een apart label, zodat deze voldoende herkenbaar zijn en blijven.

De vraag van Stadkamer Door de beoogde fusie merkte Stadkamer al in een vroeg stadium dat een nieuwe werkwijze noodzakelijk was waarbij het centraal stellen van de relaties en het delen van informatie over deze relaties uitermate belangrijk was.

Omdat er beperkte kennis van een CRM traject binnen de organisatie beschikbaar was en er een passende oplossing geselecteerd moest worden binnen de grenzen van tijd en budget, is de vraag gesteld om het selectietraject op een professionele manier te ondersteunen.  Een belangrijk aandachtspunt hierbij was de behoefte om de verschillende bedrijfsonderdelen te integreren in één CRM systeem.

“We kregen tijdens de kennismaking meteen een hele goede indruk van CRM excellence: enthousiast, professioneel, onafhankelijk en no-nonsense op een specifiek vakgebied. Tijdens het traject hebben ze onze hoge verwachtingen zeker waargemaakt.”

Het op een gestructureerde wijze opstellen en evalueren van de wensen en eisen van Stadkamer en het adviseren en ondersteunen bij de selectie van het CRM pakket heeft uiteindelijk geleid tot een goed onderbouwde keuze voor het CRM systeem. Een CRM systeem dat het beste past bij de drie gefuseerde instellingen, de organisatie en het budget. Waarbij de eis om een goede integratie met de back office te realiseren gedurende het traject een belangrijk onderdeel van het keuzeproces is geweest.

“Tijdens het traject dat we met CRM Excellence doorliepen was er steeds ruimte om onze wensen en eisen ten aanzien van een CRM systeem te (her)formuleren.”

De gehele klantcase kunt u hier openen:

preview klantcase

 

Meer informatie over Stadkamer vind u op www.stadkamer.nl