Trespa

CRM excellence heeft een specifiek op Trespa afgestemd begeleidingstraject gerealiseerd waardoor het Process to Order (P2O) en de nieuwe commerciële strategie op een efficiënte wijze opgesteld en ingevoerd zijn op basis van een landspecifieke CRM Roadmap. In eerste instantie voor de Europese landen, en na het eerste jaar waarin dit proces is doorgevoerd, ook voor het partnernetwerk in Amerika.

Trespa International BV is wereldwijd marktleider in de ontwikkeling, productie en levering van hoogwaardige panelen voor decoratieve gevelbekleding en interieuroppervlakken. Met geavanceerde bedrijfseigen technologieën realiseert Trespa nieuwe hoge standaarden in bouwen, persoonlijke levensstijl en de zorg voor de natuur. Een voortdurend veranderende markt, opkomende concurrentie en hogere eisen vanuit vormgeving en architectuur zijn de redenen waarom Trespa zijn klanten nog beter van dienst wil zijn.

Opdracht

Hoe Trespa haar P2O (Process to Order) traject met behulp van CRM excellence heeft vernieuwd en op basis hiervan een CRM selectie heeft gerealiseerd

Project focus

CRM processen, CRM architectuur, CRM Blauwdruk, Sparringpartner, CRM & marketing

De vraag van Trespa

De opdracht aan CRM excellence® was om via een op Trespa afgestemd begeleidingstraject te zorgen dat de organisatie het Process to Order (P2O) op een waardevolle en efficiënte wijze kon realiseren. Hiertoe werden in het begeleidingstraject de volgende doelen gedefinieerd:

• Algehele acceptatie van de inhoud en noodzaak van de nieuwe commerciële strategie. Het idee achter de nieuwe strategie is om toparchitecten aan zich te binden en daarmee de overige architecten ook als ambassadeur te krijgen. Hiervoor is het relatiebeheer van bestaande architecten en projectaanvragen gecombineerd met het pro-actief benaderen van de toparchitecten.

• Een vertaling van deze strategie naar een landspecifieke CRM-roadmap. De verschillende landen hebben een verschillende volwassenheid van de markt, een ander concurrentiespeelveld en een ander beslisproces binnen de Decision Making Unit. Ook verkeert het doorvoeren van de veranderingen binnen de sales- teams in verschillende stadia.

• Landspecifieke processen en CRM-plannen. Het opbouwen van een goede database op basis waarvan Trespa de juiste doelgroepselecties voor nieuwe architecten kan maken.

• Uniform managementproces met bijbehorende KPI’s. Enkele KPI’s zijn het aantal nieuwe toparchitecten uit de doelgroep waarmee Trespa contact heeft gelegd in een bepaalde periode, en het aantal aanvragen van nieuwe toparchitecten uit de doelgroep.

Trespa klantcase

Onze aanpak

Op basis van deze opdracht ontwikkelde CRM excellence drie soorten workshops: een voor de landenmanagers en een landspecifieke workshop voor de onderliggende landen, met de focus op de organisatie, de competenties van de medewerkers, de processen en bijbehorende verantwoordelijkheden. Bovendien werd een workshop ontwikkeld om de opgedane inzichten te delen en in te passen in de marketingactiviteiten van de organisatie. Tijdens deze workshops legde CRM excellence uit welke veranderingen worden doorgevoerd in het P2O-proces, hoe het koopproces van de klant effect heeft op deze verandering en hoe de Trespa-organisatie pro-actief moet handelen om de gestelde doelen te bereiken.

Het resultaat

Het resultaat van de samenwerking is inmiddels zichtbaar. Het is zowel voor de landenmanagers als voor de individuele commerciële & Demand Creation-medewerkers duidelijk wat de focus moet zijn van de verkoopactiviteiten en wat dit in de dagelijkse praktijk betekent. Trespa stuurt nu op basis van voorgedefinieerde managementrapporten, er is sprake van pro-actief accountmanagement, en de samenwerking tussen de interne en de externe verkoopstaf is verbeterd. Het nieuwe CRM-systeem, een goede database van architecten en projecten geeft de verkoopmedewerkers en het management de juiste actuele gegevens, en de communicatie- en verkoopvaardigheden zijn aangescherpt. Trespa is gereed om de vruchten te plukken.

dit is een tesat uetoet met eenen beeetj etekst iner kan gewoon simpek

henk baksteenCEO

Wilt u ook uw project uitbesteden?

Neem contact op