Skip to main content

De kwaliteit van het onderwijs wordt positief beïnvloed door goed relatiebeheer. Denk hierbij aan het inbedden van de praktijk in het onderwijs, het opbouwen van een goed stage- en afstudeernetwerk en het realiseren van co-creatie projecten waarbij de externe en interne kennis wordt gecombineerd.

Door de hoge complexiteit van het relatienetwerk en de interne organisatie moet de kwaliteit van relatiebeheer actief worden geborgd om succes te behalen op het vlak van continuïteitsvoordelen voor de organisatie.  Dit vraagt om een overkoepelende visie en gemeenschappelijke, door de verschillende interne stakeholders gedragen afspraken over bijvoorbeeld klantbenadering en vraagafhandeling. Belangrijke aspecten hierbij zijn:

 
  • Inzichtelijk maken van de relaties op alle niveaus
  • Inzichtelijk maken van de overlap van de relaties
  • Ontdubbelen van relaties
  • Opzetten van beleid rondom account management
  • Inrichten van ondersteunende systemen
  • Op elkaar afstemmen van interne processen over silo’s heen
  • Opzetten van beheer rondom datakwaliteit
  • Vaststellen van meetbare doelstellingen

Onderstaande afbeelding geeft de noodzaak van de borging van kwaliteit relatiebeheer van complexe organisatorische raderen weer:

kwaliteit-relatiebeheer

Wat zijn de uitdagingen van uw onderwijsinstellingen op het gebied van CRM en relatiebeheer? In ons whitepaper ‘CRM voor Onderwijsinstellingen’ gaan we in op deze uitdagingen en hoe het wél lukt om goed relatiebeheer te realiseren.

Wilt u meer weten over CRM binnen het onderwijs? Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier.