Skip to main content

“Laat klantbeleving leven!” is het motto waar CRM excellence en Blommaberg beiden in geloven. The Customer Experience Game (CX game) die door Nienke Bloem en Babs Asselbergs is bedacht, sluit perfect aan op de manier waarop CRM excellence haar CRM projecten bij haar klanten vorm geeft. De CX game biedt de perfecte basis om Customer Experience voor alle klantcontacten als leidraad te hanteren. De uitkomsten bieden handvaten voor verschillende onderdelen van het CRM project zoals klantprocessen, het inzetten van de juiste (ICT) tooling en het aansturen van de werkwijze van je medewerkers.

Met de CX Game ontsluit je de potentie van klantbeleving binnen je organisatie door te leren luisteren naar klanten en daar je organisatie op aan te passen. Juist dit aspect voegt veel toe en maakt het mogelijk de juiste keuzes te maken voor de klantgerichte strategie en de inrichting van de marketing, sales en service processen. Ook biedt dit mogelijkheden om customer journeys steeds beter te laten aansluiten bij de verwachtingen van klanten en relaties.

CRM excellence is vooral actief op het snijvlak van de klantgerichte strategie, CRM en online marketing processen. Het selecteren en implementeren van passende tools is hier vaak onderdeel van. Aandacht voor organisatie en adoptie zijn hierbij het uitgangspunt. Hierbij is het bereiken van de gewenste Customer Experience bij klanten voor CRM excellence altijd het uitgangspunt. Door de samenwerking met  Blommaberg aan te gaan wordt veel expertise toegevoegd aan onze dienstverlening, waardoor aandacht voor en verbetering van klantbeleving nog beter in de haarvaten van je organisatie wordt geborgd.

Blommaberg helpt organisaties het beter te doen voor klanten en medewerkers. Zij is er van overtuigd dat je mensen en organisaties alleen in beweging krijgt wanneer je dit op een actieve, inspirerende en leuke manier doet. The CX Game is breed inzetbaar; vragen en opdrachten worden altijd op maat gemaakt waardoor het spel écht aansluit bij de organisatie waar je het speelt. Alleen dan ontstaat er beweging. Babs Asselbergs zegt hierover:

We werken samen met partners die net als wij enthousiast zijn om organisaties op een actieve en leuke manier in beweging te krijgen. Partners die snappen waar CX om draait en erin geloven dat je daarmee het verschil maakt. CRM wordt te vaak als een middel op zich gezien terwijl wanneer CRM en CX hand in hand gaan, er hele mooie dingen voor klanten en medewerkers kunnen gebeuren. Dat laatste is ons doel. Wij zijn dan ook heel blij dat CRM excellence zich bij ons wil aansluiten.

De samenwerking is aangegaan omdat:

  • een positieve klantbeleving je organisatie verder helpt;
  • de focus op klantbeleving inspiratie levert voor je marketing, sales en service processen;
  • klantbeleving iedereen raakt in de organisatie en met de CX Game doorbreken we de silo’s;
  • de CX Game out-of-the-box denken helpt, om ongebaande paden te bewandelen, maar het helpt ook de dagelijkse praktische uitdagingen op te lossen;
  • de CX Game breed inzetbaar is om organisaties klantgerichter te laten werken;
  • zodra je CX en CRM op elkaar afstemt, zij elkaar versterken waardoor investeren in klantgericht ondernemen het gewenste resultaat oplevert.

Met deze ingrediënten kan CRM excellence haar klanten nog beter begeleiden tijdens de CRM implementaties. Zowel bij het definiëren van de CRM strategie, als de uitwerking van CRM processen, als het selecteren van de juiste ICT tools, als het realiseren van de adoptie en het effectueren van de verbeteringen in de organisatie.

Douwe Deinum van CRM excellence over de samenwerking:

“Met behulp van de CX Game hebben we een manier in handen om je medewerkers en teams in een klantgerichte cultuur te laten groeien. Dat doen we op een inspirerende en speelse wijze, en vooral ook met veel plezier. Daarmee creëren we de juiste sfeer en energie rondom klantbeleving waardoor adoptie binnen de organisatie veel natuurlijker verloopt. Met als resultaat: een constante merkbeleving tijdens de gehele klantreis.”

We passen de CX game op diverse manieren toe. Bekijk op onze customer experience-pagina een aantal toepassingsgebieden.