Skip to main content

Onderwijsinstellingen hebben vanuit hun rol in de samenleving vele relaties die behartigd moeten worden. Denk aan onderwerpen en groeperingen als stages, onderzoeksopdrachten, contractonderwijs, alumni, belangenverenigingen en overheid. Dit complexe speelveld zorgt voor een steeds groter wordende behoefte aan een strategische, organisatiebrede visie op relatiebeheer waarmee positionering en het onderscheidend vermogen van de onderwijsinstellingen positief wordt beïnvloed.

Het feit dat de onderwijsinstelling een dergelijk centrale rol in de samenleving inneemt en met zoveel diverse belanghebbenden communiceert, geeft aan twee kanten mogelijkheden. Aan de ene kant wordt hiermee een positieve bijdrage aan de ontwikkeling en kwaliteit van het onderwijs en onderzoek van de onderwijsinstelling gecreëerd. Dus een direct voordeel voor de onderwijsinstelling. En aan de andere kant voegt de onderwijsinstelling veel waarde toe aan de betrokken belanghebbenden die daarmee hun eigen concurrentievoordeel kunnen vergroten.

Door de interactie met de omgeving wordt het steeds beter mogelijk om aan te sluiten op actuele, regionale, nationale en internationale ontwikkelingen. Bovendien is het met name door directe contacten mogelijk de beeldvorming rondom de onderwijsinstelling te beïnvloeden. En dan niet alleen op het moment dat er een prangende situatie is.

“Hoe beter het relatienetwerk in kaart is gebracht, des te beter kunnen de mogelijkheden van de gehele organisatie worden benut. De rol van het College van Bestuur en van de Domeindirecteuren, Deans en Faculteitsdirecteuren is cruciaal”

Ook de kwaliteit van het onderwijs wordt positief beïnvloed door goed relatiebeheer. Denk hierbij aan het inbedden van de praktijk in het onderwijs, het opbouwen van een goed stage- en afstudeernetwerk en het realiseren van co-creatie projecten waarbij de externe en interne kennis wordt gecombineerd.

Dan is er ook een zakelijke component van goed relatiebeheer: accountmanagers, lectoren, deans en docentonderzoekers zijn bezig met marktgerichte activiteiten zoals het verwerven van opdrachten voor contracten. Het betreft hier dan zowel onderzoek als contractonderwijs. Gecombineerd met focus op financiering van projecten en het realiseren van derde geldstromen zoals subsidies en sponsoring maken goed relatiebeheer onontbeerlijk voor de continuïteit van de organisatie.

 

Wilt u meer weten over  de uitdagingen van uw onderwijsinstellingen op het gebied van CRM en relatiebeheer? Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier