Skip to main content

De consument laat in de online wereld steeds meer digitale sporen achter. Dit resulteert in veel data, wat alsmaar toeneemt. Het neemt zelfs zo sterk toe, dat het iedere twee jaar verdubbelt. Bedrijven zouden met deze big data enorme kansen aan kunnen gaan, alleen wordt deze mogelijkheid niet altijd benut. De oplossing hier voor is een gepast CRM-systeem. 

Bedrijven die de zogenaamde sporen van de klanten, ook wel data, niet integreren in de bedrijfsstrategie krijgen het moeilijk. Terwijl al deze gegevens juist enorm veel mogelijkheden bieden in het bedrijfsleven. Bedrijven die deze informatie wel analyseren en omzetten in relevante informatie benutten deze informatie op de juiste manier.

Het omzetten van de informatie die mensen achterlaten vergt nieuwe bedrijfsprocessen en data-driven business- en marketingmodellen. Op het moment wordt hier binnen het Nederlandse bedrijfsleven niet genoeg op geanticipeerd. Om concurrerend te blijven op zowel internationaal niveau als op het niveau van verse start-ups, is het aan bedrijven om alle data wat relevant is te integreren in de bedrijfsstrategie.

Wat nu opvalt is dat er een gat ontstaat tussen de hoeveelheid data en het gebrek aan de juiste datakennis om deze data te analyseren en op een effectieve manier toe te passen. De vraag naar deze juiste datakennis is dan ook groot. CRMexcellence biedt als oplossing hiervoor een CRM coaching om de benodigde kennis en ervaring binnen de organisatie te brengen. De ideale combinatie hiervoor is het combineren van interne capaciteit met aanvullende kennis en expertise van buiten af, wat doormiddel van een coachende opzet beschikbaar wordt gesteld.

Het coachen van een CRM project zorgt ervoor dat de verantwoordelijkheid binnen de organisatie blijft en de overdracht zo goed mogelijk wordt afgedaan. Voor een organisatie die voor het eerst een CRM-project aangaat is de kans op het maken van fouten groot. Door met een CRM Coach deze uitdaging aan te gaan, is de kans op het maken van fouten kleiner. De Coach kan u, met zijn praktijkervaring, wijzen op valkuilen en tips geven uit de praktijk. U heeft er voordeel aan dat de Coach kennis en ervaring heeft opgedaan bij CRM-projecten in andere organisaties.

Wilt u meer weten over CRM Coaching en hoe dat in zijn werk gaat? De belangrijkste aandachtspunten om CRM Coaching succesvol te maken leest u in ons whitepaper ‘CRM Coaching’.

 

whitepaper coaching