Skip to main content

De verantwoordelijkheid op de juiste plek met een CRM Coach? Dat kan een onderwerp zijn waar een organisatie even bij stil staat. Kun je de verantwoordelijkheid wel op de juiste plek leggen als je de hulp van een CRM Coach inroept? Jazeker! Dat kan met een externe CRM Coach net zo goed als alleen met een interne projectleider. En dus ook met de combinatie. En om dat te kunnen doen is er een aantal spelregels dat in acht genomen moet worden zodat de samenwerking echt goed gaat:

Beschrijf duidelijke doelen per stap. Als het gaat om coaching tijdens de visie & strategie fase, wat moet er dan opgeleverd worden? Een strategische CRM visie? En bij de Selectie? Is het uiteindelijke geselecteerde pakket het einddoel, of hoort daar ook een CRM Blauwdruk bij die dan als basis voor de volgende fase kan dienen? Op het moment dat duidelijk is wat het eindresultaat van de beoogde fase moet zijn, kan er een taakverdeling tussen de CRM Coach en de projectleider worden vastgesteld, kan de werkwijze worden gekozen, de deliverables worden vastgesteld en de momenten waarop de kennis en ervaring worden ingebracht.
Bepaal op welke wijze de Coaching zal plaatsvinden: is het op afroep op nacalculatie, wordt er een vast bedrag genomen, waarbij de ‘tikken tellen’ ? Of wordt er een vast bedrag afgesproken waarbij de inzet van de CRM Coach al is benoemd?
Spreek af op welke wijze de kennis en ervaring worden overgedragen en gedeeld: zijn er templates en checklist beschikbaar die u kunt gebruiken, past de CRM Coach deze eerst aan naar uw situatie, worden er workshops gehouden? Of wordt de CRM Coach vooral ingezet op de review en planningsmomenten?
Op het moment dat deze drie aandachtspunten in de samenwerking duidelijk zijn afgesproken is helder gedefinieerd wat de CRM Coach wel, en ook wat deze niet doet. En daarmee is zijn/haar verantwoordelijkheid ook afgebakend. Dat is ook prettig voor de interne projectmanager, omdat die dan weet op welke wijze en op welke momenten de hulp beschikbaar is.

Wilt u weten of een CRM Coach ook zinvol kan zijn voor uw CRM project? In ons whitepaper ‘CRM Coaching’ bespreken we de belangrijkste aandachtspunten om CRM Coaching succesvol in te zetten:

 

whitepaper coaching