Skip to main content

Wanneer er intern onvoldoende kennis is van CRM kan een CRM coach ondersteuning bieden in een CRM project. Maar waarom is een coachende opzet in het kader van een CRM project bij uitstek geschikt? Simpel: omdat op die manier de verantwoordelijkheid binnen de organisatie blijft en de overdracht van project naar reguliere organisatie zo goed mogelijk wordt geborgd. Met daarbij belangrijke voordelen op het vlak van:

  • Doorlooptijd
  • Risicobeheersing
  • Budget uitputting
  • Aansturing van potentiële leveranciers
  • Hergebruik van materialen zoals templates en checklists
  • Vermindering van de foutkans
  • Hogere detaillering van de processen met daarbij grotere kans op een succesvolle implementatie
  • Integratievraagstukken

Bij de implementatie van een CRM visie en/of een CRM project, is de kans op het maken van fouten heel reëel. Zeker wanneer uw organisatie dit voor het eerst doet. Kleine vergissingen en leermomenten kunnen grote effecten hebben. Een CRM coach met praktijkervaring fungeert als sparringpartner en kan u wijzen op de valkuilen, kan details van de grote lijn scheiden en voorziet u van tips uit de praktijk. U doet uw voordeel met de kennis en ervaring die is opgedaan bij CRM-projecten in andere organisaties.

Meer weten over het inzetten van een CRM coach? In ons whitepaper ‘CRM coaching’ belichten we de belangrijkste aandachtspunten om een CRM coach succesvol in te zetten.

 

whitepaper coaching