Skip to main content

Organisaties kunnen er voor kiezen om (hernieuwd) te investeren in CRM om hun risico’s te verlagen. Over het algemeen is een investering in CRM enkel en alleen op basis van softwarematige risico’s niet aan te bevelen. Met name omdat de bedrijfsmatige doelen dan onvoldoende aan de orde komen en waarschijnlijk ook niet gemanaged worden vanuit het project. Dit betekent, dat de verantwoordelijkheid voor de investering in CRM op het conto van de IT afdeling komt, en niet op het conto van de business. Met als gevolg dat CRM word geassocieerd met een kostenpost in plaats van met een strategische keuze die de continuïteit van de organisatie op middellange termijn zal ondersteunen. En dat is zeker niet wenselijk! Er zijn een aantal redenen die wij vaker te horen krijgen als aanleiding voor CRM investeringen, een aantal voorbeelden hier van zijn:

  • Het contract met de bestaande software leverancier loopt af.
  • De bestaande software wordt niet meer ondersteund door de leverancier en de enige oplossing is om over te gaan op een nieuwe versie. Deze overgang vergt ook de nodige investering en daarmee is een hernieuwde oriëntatie op beschikbare tools gerechtvaardigd.
  • De software past niet meer goed in de gekozen ICT architectuur en houdt daarmee de ontwikkeling van de organisatie tegen.
  • Er zijn wezenlijke beveiligingsaspecten met de bestaande software, die niet of onvoldoende goed opgelost kunnen worden.

“Ook al liggen één of meerdere risico gerelateerde aspecten ten grondslag aan uw CRM project, dan nog is het van belang om deze te combineren met bedrijfsmatige aspecten.”

De risico gerelateerde aspecten kunnen erg prominent aanwezig zijn binnen een organisatie en ook een erg groot effect op de adoptie hebben. Maar zonder link naar één of meerdere bedrijfsmatige aspecten, legt dit een zware druk op uw organisatie en op de vermeende investering.

In ons nieuwste kennisdocument gaan we dieper in op wat de drijvende factoren zijn achter de keuze voor een CRM investering en hoe u bedrijfsmatige onderbouwingen kunt doen. Benieuwd? Download het whitepaper hieronder.

 

voorpagina whitepaper