Skip to main content

Elk jaar kijken we weer naar de ontwikkelingen die onze bedrijfsvoering raken op het gebied van CRM. Soms wordt er op basis van deze verwachtingen een besluit genomen die onze bedrijfsvoering kan beïnvloeden. Het is daarom interessant om te kijken in hoeverre de verwachtingen aan het einde van het jaar bewaarheid lijken te worden. Een van deze CRM trends van dit jaar vindt plaats op het gebied van CRM & marketing automation implementatie.

In de eerste helft van het jaar zien we de vraag rondom marketing automation implementatie met CRM vrijwel altijd terugkomen als het onderwerp leadgeneratie aan de orde komt. Een goed ingerichte CRM omgeving speelt een grote rol om marketing automation succesvol in te kunnen zetten. Aspecten die in de implementatie CRM ter ondersteuning van het marketing proces dan meegenomen moeten worden zijn o.a.:

  • In hoeverre is informatie in CRM beschikbaar op basis waarvan de juiste doelgroepen geselecteerd kunnen worden voor de campagnes. En zo niet, op welke wijze kan het klantprofiel dan worden aangevuld zodat dit in een later stadium wel mogelijk is?
  • Is het mogelijk om de bron en de campagne naam te extraheren en toe te wijzen aan de verschillende leads zodat het resultaat van de campagnes en het succes van de verschillende kanalen accuraat gemeten kan worden?
  • In hoeverre is het mogelijk om de informatie van geïnteresseerden uit de verschillende campagnestappen en kanalen automatisch in CRM te laten lopen en een automatische opvolging te realiseren?
  • Kunnen de opportunity’s in de pipeline worden teruggevoerd naar de verschillende campagnes en kanalen zodat het succes niet alleen in aantallen maar ook in geld per product/marktcombinatie uitgedrukt kan worden?

Door de implementatie van marketing automation kan voor iedere (potentiële) klant, op basis van de behoefte aan kennis/informatie, fase in het verkoopproces of gedrag, specifiek een unieke opvolging worden ingericht. Hierbij wordt de klant opgevolgd met relevante content voor dié specifieke klant op het juiste moment via het meest wenselijke kanaal.

Wilt u meer weten over de verschillende CRM trends van dit jaar en welke door lijken te zetten? Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier.