Hooghoudt

CRM excellence heeft Hooghoudt geholpen een keuze te maken ten aanzien van de communicatiestrategie. Er is een marketing boom opgezet om vast te stellen in hoeverre de bestaande klanten omgezet konden worden naar ambassadeurs en inhoudelijk in contact te komen met de doelgroep van de destijds nieuwste productlijn.

De naam Hooghoudt is al meer dan 115 jaar met Groningen verbonden. Hooghoudt B.V. behoort tot de top drie van nationale distilleerderijen en ontwikkelt en verkoopt alcoholische dranken voor de consument in Ne- derland en in het buitenland, waaronder de Wodka en WodkaPlus, Jonge Dubbele Graanjenever, Kalmoes Beerenburg en Royalty Vodka.

Opdracht

Hoe CRM excellence met Hooghoudt onderzocht heeft of een persoonsgerichte e-mail campagne op een specifieke doelgroep een effectief middel is om de klantloyaliteit te vergroten.

Project focus

CRM & marketing,  Customer Journey, 360 graden klantbeeld, sparringpartner

De vraag van Hooghoudt

Om een gerichte keuze te kunnen maken ten aanzien van communicatiestrategie en budget wilde Hooghoudt onderzoeken of een persoonsgerichte e-mail campagne een effectief middel is om de klantloyaliteit te vergroten. Nevendoel was directer in contact te komen met de doelgroep van de nieuwste productenlijn: die van WodkaPlus.

CRM excellence is gevraagd voorbereidend onderzoek te doen met als doel uiteindelijk te komen tot een plan van aanpak waarmee Hooghoudt de mogelijkheid heeft de klantloyaliteit te vergroten door middel van direct mail (DM). Belangrijk was het beantwoorden van de volgende twee vragen:

• Algemeen: is DM op dit moment voor Hooghoudt een geschikt marketinginstrument?
• Focus op klantloyaliteit: is DM een geschikt instrument om de klantloyaliteit te vergroten?

Onze aanpak

Met bovengenoemde twee vragen als uitgangspunt ontwikkelde CRM excellence voor Hooghoudt een proef met DM via e-mail. Het belangrijkste rendement dat men hierbij voor ogen had was het uitbreiden van de grootte van het ambassadeursbestand voor het product WodkaPlus. Als afgeleid doel werd ‘het verder uitbouwen van het merk Hooghoudt’ gedefinieerd. Algemeen directeur B.L. Hooghoudt licht de werkwijze als volgt toe: “voor de uitvoering van de test mailing werd gebruik gemaakt van de zogenaamde ‘Follow up methodiek’. CRM excellence werkte met hulp van een speciaal ontwikkelde workflow, of wel ‘boom’ (een marketingmethode waarbij de volgende stap afhankelijk is van het antwoord op de voorgaande vraag) en genereerde zo een aanzienlijke respons op de mailing via e-mail. De test liep van eind maart tot en met juni. Uit de eerste evaluatie in juli bleek al dat de vooraf gedefinieerde doelstellingen ruimschoots waren bereikt”.

Het resultaat

B.L. Hooghoudt vervolgt: “in één jaar tijd is een bestand opgebouwd van 1000 mensen die onder de noemer ‘ambassadeur’ onze nieuwste productlijn ondersteunen. Bovendien blijkt het nu mogelijk de doelgroep meer en eenvoudiger te betrekken bij de verdere ontwikkeling van de producten”. Over de samenwerking met CRM excellence zegt Hooghoudt: “met CRM excellence was het prettig en realistisch werken. Voorgesprekken over het vaststellen van haalbare doelen en het waarom van de test mailing, waren haast net zo belangrijk als de daadwerkelijke uitvoering ervan. De no-nonsense aanpak van CRM excellence bleek goed aan te sluiten bij de stijl van ons bedrijf”.

Een no-nonsense aanpak: dát klikte goed met Hooghoudt

B.L. HooghoudtAlgemeen directeur Hooghoudt B.V.

Wilt u ook uw project uitbesteden?

Neem contact op