Skip to main content

Als er geïnvesteerd wordt in een technologie of software binnen een bedrijf is dit omdat het een toegevoegde waarde heeft. Een CRM systeem is een investering die een bedrijf veel werk uit handen kan nemen, mits goed uitgeoefend. De gebruikersadoptie van het systeem is waarschijnlijk de belangrijkste schakel in het gebruik van het systeem.

Er zijn talloze handelingen die uitgevoerd kunnen worden voor het optimaliseren van de gebruikersadoptie.Enkele tips worden hieronder geschetst en zijn voornamelijk gebaseerd op de psychologische principes die in onze vorige blog uiteengezet werden.

Wat is er nodig voor een hogere gebruikersadoptie?
1.    Een communicatieplan
Plannen vormen het begin van een project. Voordat een organisatie begint moet er een bedrijfsplan op poten worden gezet, evenals het opzetten van een communicatieplan  van cruciaal belang is vooraf aan het implementeren van de marketing. Vanzelfsprekend is er ook een communicatieplan nodig voorafgaand aan het in gebruik nemen van een CRM systeem.

2.    Een duidelijke CRM strategie
Zorg dat de strategie door iedereen begrepen kan worden en schets voor de dagelijkse gebruikers wat dit in de praktijk gaat betekenen. Verantwoord hierbij ook waarom deze veranderingen nodig zijn binnen de organisatie. Het communicatieplan en de CRM strategie vormen de basis voor de implementatie.

3.    Een management die de strategie uitdraagt
De top van de organisatie moet op elk moment de mogelijkheid hebben om de strategie uit te dragen. Dit is mogelijk via digitale kanalen maar ook door middel van gesprekken binnen de organisatie. Deze tip is voornamelijk gerelateerd aan de psychologische principes ‘sociaal bewijs’ en ‘autoriteit’.

4.    Bewustzijn van het wederkerigheidsprincipe
Het wederkerigheidsprincipe berust op het ‘geven en krijgen’ wat zich afspeelt in het intellect. Het is menseneigen dat men eerst iets wil krijgen voordat er een behoefte kan ontstaan om iets terug te geven. Aan het begin van het project kan de nadruk meer op het geven gelegd worden door bijvoorbeeld hulp te geven. Hier kan men een hogere gebruikersadoptie voor terug krijgen.

5.    Persoonlijke affectie bij de projectmedewerkers
Wanneer de projectmedewerkers een positieve attitude uitdragen dan wordt dit (sneller) overgenomen door de gebruikers. Dit geldt hetzelfde voor een negatieve houding ten opzichte van het systeem. Daarom is het van belang dat medewerkers een zo optimistisch mogelijke houding aannemen ten opzichte van het CRM systeem.

De gebruikersadoptie optimaliseren begint dus bij de implementatie en niet bij de gebruiker. Door deze verschillende tips mee te nemen in het bedrijf kan ervoor gezorgd worden dat vooraf opgestelde doelen worden behaald. Zowel de adoptie, maar ook het effectiever kunnen werken binnen het bedrijf kan hiermee gestimuleerd worden.

Wilt u inzage in al deze tips en daarnaast meer te weten komen over onderbewuste gebruikersadoptie van CRM? Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier.