Skip to main content

Heeft u een project maar geen projectmanagementtools om de betrokken taken, mensen en middelen te beheren? Projectmanagement is een grote onderneming op zich. U moet uw tijd verdelen tussen vergaderingen, het aansturen van mensen, het verwerven van middelen, deadlines enzovoort. Een project managen gaat dus gepaard met veel verschillende factoren die invloed op elkaar hebben. Een CRM-systeem in combinatie met projectmanagement zorgt ervoor dat er vanuit één systeem geordend gewerkt kan worden. Dit helpt daarom bij het verdelen van taken die onderdeel zijn van een project. Maar op welke manier gaat dit precies?

Toewijzing van taken verbeteren

De belangrijkste uitdaging van projectmanagement is vaak het bereiken van alle projectdoelen binnen de gegeven beperkingen. Deze informatie is meestal beschreven in een gebruikers- of projecthandleiding die aan het begin van het ontwikkelingsproces is gemaakt. Deze beperkingen zijn: bereik, tijd, kwaliteit en budget. Vervolgens is het de uitdaging om de toewijzing van de noodzakelijke input te optimaliseren en ze te integreren om te voldoen aan vooraf opgestelde doelstellingen. Door CRM te integreren in uw projectplan maakt u het gemakkelijk om de toewijzing van deze input uit te voeren.

Verbind systemen

Een CRM-systeem bevat de bestelaanvragen, verkoopgeschiedenis en contactgegevens van de klant. Maar de gegevens over de waarde die u aan de klanten geeft (werkvoortgang, facturen, planning, budget, etc.) staan in het projectbeheersysteem, dat mogelijk alleen toegankelijk is voor sommige teams binnen uw organisatie. Dit soort gecompliceerde communicatie tussen bedrijfsafdelingen veroorzaakt vaak verwarring voor de klant (en het bedrijf) – of erger nog, verkeerde informatie. Antwoorden duren langer en zijn minder logisch. De relatie is verzwakt en de klant is niet gelukkig. Door  het CRM-systeem en het projectbeheersysteem met elkaar te combineren, kunt u de informatie silo’s kwijtraken en krijgt u 360 graden zichtbaarheid over alle beschikbare informatie.

Projectmanagement ondersteunen met relevante data

Laten we een typisch gebruik van projectmanagement in een CRM-systeem schetsen. Zodra een lead in de CRM wordt ingevoerd, zijn er processen om die lead om te zetten naar een echte klant. Sommige klanten vragen heel weinig aandacht. Anderen een beetje meer. Afhankelijk van het type klant, is het mogelijk om op basis van de aankoopgeschiedenis te laten zien in welke behoefte u moet voorzien. Dit is waar projectmanagement een rol gaat spelen. Een CRM-systeem beheert de verwachting van een klant. Als er projectmanagement is ingesteld, kunnen oplossingen voor onverwachte problemen en het uitvoeren van de noodzakelijke taken eenvoudiger worden gericht op deze specifieke behoeften. Zodra het project is voltooid, worden de relevante gegevens verzameld in het CRM-systeem. Met deze informatie is het mogelijk om in het vervolg vergelijkbare campagnesop te stellen.

Zoals u ziet werken projectmanagement en CRM goed samen. De flexibele aard van een alles-in-één-programma helpt bedrijven om veel sneller te groeien. Met alle gegevens die zijn vastgelegd en weergegeven in één dashboard, kunnen alle teamleden de voortgang volgen en waar nodig aanpassingen aanbrengen ter bevordering van het project.

Wilt u meer informatie of hebt u vragen? Neem dan gerust contact met ons op via een belafspraak.