Skip to main content

Het integreren van marketing automation in uw CRM systeem wordt steeds waardevoller. Veel organisaties willen dit dan ook zo snel mogelijk in de praktijk brengen. Hierin zien we dat er toch veel factoren meespelen die dit proces belemmeren. Zorg er daarom voor dat u rekening houdt met de factoren die we beschrijven in deze blog, binnen uw organisatie wanneer u marketing automation toepast.

Onvoldoende kennis

Vaak is er in de organisatie onvoldoende kennis aanwezig over online marketing én de mogelijkheden die het biedt. Door het gebrek aan kennis worden de marketingactiviteiten, die ingezet worden, geïsoleerd opgezet. Resultaat van deze aanpak is dat ze elkaar niet versterken en uitmonden in een oplossing die uiteindelijk niet de verwachte resultaten oplevert. Deze activiteiten geven de organisatie niet het gewenste resultaat, waardoor de geloofwaardigheid van de marketingstrategie onder druk komt te staan. Door het gebrek aan kennis, zien we in de praktijk dat er wel activiteiten worden uitgevoerd, echter zijn deze niet meetbaar gemaakt. Door dit gebrek is het moeilijk het rendement van de inspanningen in kaart te brengen, wat zorgt voor een kloof tussen marketing en sales.

Strategische keuzes blijken onduidelijk

Doordat kenis achterwege blijft, wordt het voor de organisatie lastig om duidelijke strategische keuzes te maken op het gebied van online marketng. Het streven om marketing in te zetten falen vaak, omdat de klantinformatie nooit gedeeld wordt met de rest van de organisatie.

 Organisatiecultuur

 Organisaties die de kueze maken voor een online marketingstrategie, lopen vaak tegen belemmeringen aan. Marketing en sales worden té vaak beschouwt als twee losstaande afdelingen, met eigen processen en activiteiten. Door deze cultuur, waarin afdelingen als ‘eilandjes’ worden gezien, wordt het lastig om de weg van de lead te monitoren en bij te sturen. De campagne functionaliteit en oppurtunity management tools uit CRM kunnen hulp bieden, maar worden vaak niet benut. Ook onderling, op de afdelingen, is vaak weerstand tegen de aanpak.

Integratie vergt verandering van de IT-afdeling

De integratie tussen afdelingen vergt een belangrijke rol van IT. Het succes van dit traject valt óf staat door de bereidheid en technische vaardigheden van de IT-afdeling. De IT-afdeling moet de integratie van processen namelijk ondersteunen en faciliteren. Het vereist een verandering in het denken én doen van de IT-afdeling. De blik, die vooral gericht is op techniek moet worden verruild voor een open en faciliterende rol. Een rol die de klant centraal stelt, op deze manier wordt er bijgedragen aan het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen. De uitvoerende rol die de IT-afdeling vervult, wordt verbreed met de uitvoering van integraties en het versterken van het centrale klantbeeld.

Bent u benieuwd naar hoe u marketing automation en sales succesvol in de praktijk brengt? Download dan ons whitepaper ‘Linking pin tussen online en CRM’.