Skip to main content

Voor een succesvolle samenwerking tussen de marketing en sales afdelingen helpt het om te voldoen aan bepaalde basisvoorwaarden. In de voorbereiding voor deze samenwerking is het dus belangrijk om goed over deze voorwaarden na te denken.

Om u te helpen wij deze 9 stappen voor u samengesteld voor een betere samenwerking:

  1. Voordat u begint is het belangrijk de online marketingstrategie op te stellen, wat zijn precies uw doelstellingen? Welk budget heeft u ter beschikking en welke middelen wilt u inzetten om deze te realiseren?
  2. De customer journey heeft verschillende fases, zorg dat u online marketing strategie hiernaar vertaald is.
  3. Stel vast welke criteria er hangen aan de reis van de potentiële klant door de fases heenleid.
  4. Stel vast wie er binnen uw organisatie verantwoordelijk wordt voor de verschillende fases, binnen de klantreis. Denk hierbij ook na over afspraken zoals de maximale tijdsduur bij het opvolgen van de leads.
  5. Stel de onderdelen samen van een relevant klantbeeld en leg daarbij vast uit welke kanalen deze informatie moet komen.
  6. Stel vast welke marketing flows met passende call-to-actions getriggerd worden bij welke criteria.
  7. Bepaal hoe de verzamelde informatie over leadgedrag vertaald wordt naar het klantbeeld in uw CRM applicatie.
  8. Leg vast wanneer een Marketing Qualified Lead (MQL) overgedragen wordt naar een Sales Qualified Lead (SQL). Het marketing- en salesteam dienen hierbij samen parameters op te stellen om te bepalen wanneer een MQL klaar is om over te gaan tot aankoop. Voor tijdige bijsturing is een periodieke evaluatie nodig zodat er voorkomen wordt dat leads te snel worden doorgezet naar sales.
  9. Selecteer aan welke stuurinformatie behoefte is voor het hele marketing- en salesproces. In welk formaat en in welke hoeveelheid moet deze informatie aangeleverd worden?

Bent u benieuwd naar hoe u deze 9 stappen in de praktijk brengt? Lees dan meer in ons whitepaper ‘Linking pin tussen online en CRM’.