Skip to main content

Business analytics is één van de belangrijkste verwachtte CRM trend van dit jaar die invloed kan hebben op onze bedrijsfvoering. Er is in de afgelopen jaren dan ook veel aandacht besteed aan de trend van business analytics en big data en de voordelen hier van. We zien steeds meer bedrijven die zich bezig houden met het verzamelen en inzetten van grote hoeveelheden data. Zo toont onderzoek dan ook aan dat 89% van de bedrijfseigenaren overtuigd is dat big data de ontwikkeling van de organisatie in een stroomversnelling zal brengen. 

Nu we over de helft van het jaar zijn is het nuttig om te kijken of de verwachtte trend van business analytics en big data ook daadwerkelijk toegepast wordt. We zien in de Nederlandse markt een aantal voorlopers die big data als een van de speerpunten hebben gekozen om hun klantstrategie mee te ondersteunen. Toch lijkt er nog niet echt een enorme doorbraak te zijn van de inzet van big data en geavanceerde business analytics. Wel zien we dat de gesprekken over big data als onderdeel van keuzes die de CRM omgeving beïnvloeden, vaker worden gevoerd. Het gevaar van dergelijke discussie is dat er een enorme hoeveelheid data wordt verzameld, die later in de dagelijkse praktijk niet of onvoldoende wordt gebruikt. En dat kost onnodig tijd en geld. Vragen die u zich in deze discussies zou moeten stellen zijn:

  • Welke informatie heb ik echt nodig om een zinvol klantbeeld op te bouwen waarmee we ofwel de waarde voor onze klanten kunnen vergroten, ofwel onze opbrengsten kunnen verhogen, de kosten kunnen verlagen of de kwaliteit van onze diensten/producten kunnen verbeteren?
  • Welke processen zijn van toepassing die deze informatiestromen beïnvloeden?
  • Welke data hebben we reeds beschikbaar en in welke systemen?
  • Wat is de kwaliteit van de huidige data en hoe borgen we dat?
  • Welke integraties zijn noodzakelijk om de kwaliteit en compleetheid van het klantbeeld te borgen?
  • Welke data hebben we nog niet beschikbaar en hoe komen we eraan?

Wilt u meer weten over hoe u business analytics kunt toepassen binnen uw organisatie? Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier.