Medewerkers buiten

CRM Business Coach

U realiseert zich dat u met de juiste kennis en kunde, uw CRM ontwikkelingen sneller kunt laten plaatsvinden dan geheel op eigen kracht omdat dit immers niet uw eigen vakgebied is. U waardeert de inzet van het betrokken projectteam en de bevlogenheid van uw CRM projectleider en u wilt hen een extra steuntje in de rug geven. Of u wilt gewoonweg borgen dat uw project wel tot de succesvolle CRM projecten gaat behoren door het toevoegen van kennis en ervaring. Met andere woorden: u wilt slim gebruik maken van de ervaringen van een specialist, zonder deze voor langere tijd in te huren.

We krijgen regelmatig de vraag of en hoe we in staat zijn om onze kennis over te dragen en de bestaande CRM medewerkers te ondersteunen, zonder dat wij de projectverantwoordelijkheid hoeven te hebben. En zonder dat we grote delen van de werkzaamheden in het project zelf uitvoeren. Deze vraag hebben we omgezet in onze unieke aanpak rondom CRM Business Coaching, waarbij deze in verschillende fase gebruik kan worden:

  • Visievorming
  • Planvorming
  • Systeemselectie
  • Systeemimplementatie
  • CRM beheer

In de meeste situaties doen we dit op basis van een fixe price afspraak, waarbij vooraf duidelijk is op welke momenten we welke kennis en ondersteuning leveren. Dat geeft veel zekerheid en helpt mee met een efficiënte invulling, omdat een deel van de expertise al in standaard templates, vragenlijsten en projectplannen is vervat. Deze kunt u dan geheel naar eigen inzicht toespitsen op uw eigen situatie. Wilt u meer lezen over de manier waarop we als CRM sparringpartner kunnen dienen, lees dan onze whitepaper ‘De CRM Coach als Sparringpartner’.

Wilt u met ons afstemmen op welke wijze u gebruik kunt maken van onze kennis en ervaring om uw CRM project tot een succes te maken? Laat dan uw gegevens achter zodat een van onze specialisten contact met u kan opnemen om de mogelijkheden en voordelen te bespreken.

 

Neem contact op